News

 
   제 4회 특허분석 방법론 경진대회 특… (1)
   제 6회 산업융합논문공모전 우수상 수… (1)
   2016 특허분석방법론 경진대회 산업통…
   2016년도 지식재산연구 최우수논문선… (1)
 

Photo Album

2019.04.11~2019…
2019.04.11~2019…
2019.04.11~2019…
2019.04.06 세…
2019.04.06 세…
2019.03.23 세…
2019.03.23 세…


개인정보취급방침 : HOME : TOP

연구실명 : 기술경영 및 애널리틱스 연구실       지도교수 : 이성주 교수
주소 : 수원시 영통구 원천동 산 5번지 아주대학교 팔달관 823호(월드컵로 206)
Te l : 031-219-3722       Fax : 031-219-1610       e-mail : sungjoo@ajou.ac.kr